سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
جمکرانی شویم
مال خود را در راه حقوق [دوستان] ببخش و ازآن، به دوستت برسان که بخشش به آزاده، سزاوارتر است . [امام علی علیه السلام]