سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
چراغ جادو
دست از گناه برداشتن آسانتر تا روى به توبه داشتن . [نهج البلاغه]