سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
.
چون طلیعه نعمتها به شما رسید ، با ناسپاسى دنباله آن را مبرید . [نهج البلاغه]